Wil je de les niet regulier willen volgen, kun je een 5 rittenkaart nemen voor 5 lessen die je binnen 4 maanden moet hebben afgerond. Elke les krijgt een paraaf van de docent met datum.

De kosten van de 5 rittenkaart is afhankelijk van je leeftijd:

  • Tot 21 jaar: 5 x  € 13,50 = € 67,50
  • Boven 21 jaar: 5 x € 14,50 = € 72,50

De 5 rittenkaart dient vooraf te zijn betaald voor ontvangst.